Arti Bacaan dan Arti Gerakan dalam Shalat

Mengetahui arti dari bacaan dan gerakan sholat merupakan salah satu kunci agar dapat menjiwai dan mendapatkan kekhusyukan dalam mendirikan sholat.

Terkadang kita merasa tidak dapat khusyuk dalam sholat, hal ini mungkin disebabkan karena kita hanya membaca bacaan sholat tanpa mengetahui artinya, sehingga kita tidak tahu makna apa yang terkandung di dalam bacaan sholat. Dengan mengetahui artinya, Insya Allah dapat menambah iman kita, menyadari betapa kecil dan hinanya kita di hadapan Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung dan Mulia.

Artikel ini akan membahas mengenai arti bacaan dan gerakan shalat. Apakah anda sudah hafal bacaan dan gerakan shalat? perhatikan bacaan dan gerakan salat berikut. Ingat, salat itu harus dilakukan dengan khusyuk, tertib, dan tuma’ninah. Selain itu, bacaan dan gerakannya pun harus dilakukan dengan baik.

Berikut doa dan artinya:

1. Niat Shalat

Gerakan yang pertama, yaitu berdiri menghadap kiblat dan mengucapkan niat mengerjakan shalat. Niat shalat disesuaikan menurut salat yang akan dikerjakan. Niat shalat diucapkan di dalam hati.

Niat Sholat

Berikut adalah contoh niat shalat ashar

Niat Sholat Ashar Sendiri

Lafaz bacaan Niat Sholat Ashar sendiri atau munfarid adalah sebagai berikut:

اُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً ِللهِ تَعَالَى

Ushalli fardhol ‘ashri arba’a raka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala

Artinya : “Aku berniat shalat fardhu ‘Ashar empat raka’at menghadap kiblat karena Allah Ta’ala”

Baca juga >>
Model Pagar Besi Ulir Minimalis

Niat Sholat Ashar Sebagai Imam

اُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً اِمَامًا ِللهِ تَعَالَى

Ushalli fardhol ‘ashri arba’a raka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an imaaman lillaahi ta’aala

Artinya :
“Aku berniat shalat fardhu ‘Ashar empat raka’at menghadap kiblat sebagai imam karena Allah Ta’ala”

Niat Sholat Ashar Sebagai Makmum

اُصَلِّى فَرْضَ الْعَصْرِاَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالَى

Ushalli fardhol ‘ashri arba’a raka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an ma’muuman lillaahi ta’aala

Artinya :
“Aku berniat shalat fardhu ‘Ashar empat raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum karena Allah Ta’ala”

Tata Cara Berdiri Dan Niat

Perlu diingat, bahwa niat berada di dalam hati. Sementara yang disebut di lisan adalah melafadzkan niat.

Hukum melafazkan niat, bid’ah kata Imam Hanafi dan Imam hambali. “Kecuali untuk menolak was-was. Dilafazkan di mulut supaya niat itu tidak bolak-balik,” kata Ustadz Abdul Somad.

2. Takbiratul Ihram

Takbiratul ihram dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau sejajar dengan telinga sambil mengucapkan “Allahu Akbar = Allah Maha Besar”. Jari-jari tangan dalam keadaan agak dirapatkan, tidak direnggangkan dan tidak terbuka, dan telapak tangan diarahkan menghadap kiblat.

Tata Cara Takbiratul Ihram

3. Membaca Doa Iftitah

Setelah takbiratul ihram, kedua tangan diletakkan di antara pusat dan dada, dengan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Kemudian membaca doa iftitah. Perhatikan doa iftitah berikut.

Doa Iftitah

Salah satu do’a iftitah adalah : “Allaahu akbar kabiiraa walhamdu lillaahi katsiiraa wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharassamaawaati wal ardha haniifam muslimaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil’aalamiin. Laa syariikalahu wa bi dzaalika umirtu wa ana minal muslimiin.”

Do’a Iftitah Serta Arti/tejemahan secara keseluruhan do’a :

“Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan memberi keselamatan dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin.”

Baca juga >>
64 Desain Rumah Minimalis 10 X 15 | Desain Rumah Minimalis Terbaru

Do’a Iftitah Serta Arti/tejemahan secara perkata/kalimat :

Allaahu akbar kabiiraa……(Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya)

walhamdu lillaahi katsiiraa……(segala puji bagi-Nya)

wasubhaanallaahi……(dan Maha Suci Allah)

bukrataw wa ashiilaa……(sepanjang pagi dan sore)

Innii wajjahtu……(Kuhadapkan muka)

wajhiya……(hatiku)

lilladzii……(kepada Dzat)

fatharassamaawaati……(yang menciptakan langit)

wal ardha……(dan bumi)

haniifam……(dengan keadaan lurus)

muslimaw……(dan memberi keselamatan)

wa maa ana minal musyrikiin……(dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin)

Inna shalaatii……(Sesungguhnya shalatku)

wa nusukii……(ibadatku)

wa mahyaaya……(hidupku)

wa mamaatii……(dan matiku)

lillaahi rabbil’aalamiin……(semata hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam)

Laa syariikalahu……(Tidak ada sekutu bagi-Nya)

wa bi dzaalika umirtu……(dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya)

wa ana minal muslimiin……(Dan aku dari golongan orang muslimin)

Atau dapat dengan membaca doa berikut.

Doa Iftitah

Allahumma ba’id baini wa baina khatayaya kama ba’adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahummag silni min khatayaya bil ma’i was salji wal barad.

Artinya :

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahanku dengan air, es, dan embun.

4. Membaca Surah Al-Fatihah

Setelah membaca doa iftitah, kemudian diteruskan membaca Al-Qur‘an surah al-Fatihah.

Setelah membaca surah al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua, disunahkan membaca surah atau ayat Al-Qur‘an. Sebelum memahami dan mengerti tentang surah atau ayat yang panjang dalam Al-Qur‘an, sebaiknya belajar membaca surah atau ayat yang pendek, seperti surah al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Asr, an-Nasr, dan sebagainya.

Surat Alfatehah

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin

Arrahmanir rahim

Maliki yaumid din

Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in

Ihdinas shiratal mustaqim

Shiratal lazina an‘amta ‘alaihim, ghairil maghdubi ‘alaihim, waladh-dhallin

Artinya :

Baca juga >>
Download Mobile Legends Kuroyama Mod Unlimited Diamonds Apk Terbaru 2019

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,

Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Pemilik hari pembalasan.

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Tunjukilah kami jalan yang lurus,

(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.”

5. Rukuk

Setelah selesai membaca surah al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Qur’an, kemudian mengangkat kedua tangan sejajar telinga sambil membaca Allahu akbar. Kemudian kedua tangan memegang lutut sambil ditekankan hingga antara punggung dan kepala sejajar.

Rukuk Sholat

Setelah sempurna rukuknya, lalu membaca tasbih tiga kali. Perhatikan bacaan tasbih berikut ini.

“Subhana rabbiyal ‘azimi wabihamdih 3x = Mahasuci Allah Yang Maha Agung dan Memujilah Aku kepada-Nya”

6. Iktidal

Setelah rukuk, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan sejajar telinga sambil membaca bacaan berikut.

“Sami’allahu liman hamidah” = Allah Mendengar orang-orang yang memuji-Nya

Iktidal Sholat

Kemudian saat berdiri tegak dilanjutkan membaca doa iktidal, seperti berikut ini.

“Rabbana lakal hamdu mil’us samawati wa mil ‘ulardi wa mil ‘umasyi’ta min syai’in ba’du.” = Wahai Tuhan kami hanya untuk-Mu lah segala puji sepenuh lagit dan Bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudahnya.

7. Sujud

Setelah iktidal, diteruskan sujud dengan meletakkan dahi pada tempat sujud sambil membaca doa sujud seperti berikut ini.

“Subhana rabbiyal a‘la wa bihamdih” = Mahasuci Allah yang Maha Tinggi dan Memujilah aku Kepada-Nya

Sujud Sholat

8. Duduk di Antara Dua Sujud

Setelah sujud pertama kemudian duduk di antara dua sujud sambil membaca doa sebagai berikut.

Duduk Diantara Dua Sujud“Rabbighfirli warhamni wajburni warfa’ni warzuqni
wahdini wa’afini wa’fu ‘anni” = Ya Tuhanku, Ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah (kekurangan) ku, andkatlah derajatku, beri aku rezeki, beri aku petunjuk, berikanlah aku kesehatan dan maafkanlah kesalahanku”

Baca juga >>
67 Desain Rumah Minimalis Type 36 72 | Desain Rumah Minimalis Terbaru

8. Duduk di Antara Dua Sujud

Setelah sujud pertama kemudian duduk di antara dua sujud sambil membaca doa sebagai berikut.

Duduk Diantara Dua Sujud“Rabbighfirli warhamni wajburni warfa’ni warzuqni
wahdini wa’afini wa’fu ‘anni” = Ya Tuhanku, Ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah (kekurangan) ku, andkatlah derajatku, beri aku rezeki, beri aku petunjuk, berikanlah aku kesehatan dan maafkanlah kesalahanku”

9. Tasyahhud

Tasyahhud ada dua, yaitu tasyahhud awal dan tasyahhud akhir. Ketika tasyahhud awal, kita harus membaca doa seperti berikut.

“Attahiyyatul mubarakaatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadillahis salihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ‘ala sayyidina muhammad” artinya : Segala kehormatan, keberkahan, rahmat dan kebaikan adalah milik Allah. semoga keselamatan, rahmat dan berkah-Nya tetap tercurahkan atas-Mu, wahai Nabi. Semoga keselamatan (tetap terlimpahkan) atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Limpahkan rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad.

Tashahud Awal Tashahud Akhir

Ketika tasyahhud akhir, bacaannya adalah sama dengan bacaan tasyahhud awal, tetapi ditambah dengan bacaan seperti berikut.

“Kama sallaita ‘ala sayyidina ibrahim wa ‘ala ali sayyidina ibrahim. Wa barik ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad Kama barakta ‘ala sayyidina ibrahim wa ‘ala ali sayyidina ibrahim Fil ‘alamina innaka hamidum majid” Artinya : sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan Keluarganya dan limpahkanlah berlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada penghulu kami Nabi Ibrahim dan keluarganya. sesungguhnya di alam semesta ini Engkau maha terpuji lagi maha mulia, wahai Zat yang menggerakkan hati tetapkanlah hatiku pada agama-Mu.

Baca juga >>
63 Desain Rumah Minimalis Type 27 | Desain Rumah Minimalis Terbaru

10. Salam

Setelah selesai bacaan tasyahhud akhir, kemudian mengucapkan salam dengan menoleh ke sebelah kanan dan sebelah kiri sambil membaca bacaan salam seperti berikut

Salam Sholat

“Assalamu ‘alaikum warahmatullahi”
Setelah gerakan salam maka selesailah shalat kita dan sempurnalah Bacaan dan Gerakan dalam Shalat . Setelah shalat kita berdoa dan berzikir kepada Allah.

Order via Whatsapp !